Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010
Viele Tage hat das Jahr

Am Montag fängt die Woche an,
der Dienstag schließt sich daran an.
Am Mittwoch sind wir in der Mitte,
für
Donnerstag hab' ich eine Bitte:
Komm Am Freitag mich besuchen,
dann backen wir Am Samstag Kuchen.
Am Sonntag essen wir ihn auf,
so nimmt die Woche ihren Lauf.Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Was bedeuten die Begriffe?

Jeder Schüler wählt ein Wort. Besuchen Sie die URL http://www.wirtschaftslexikon24.net und finden Sie die Bedeutungen der Wörter. Sie können auch andere Quellen benutzen. Teilen Sie Ihre Informationen mit Ihren Mitschüler.


1. PC-Banking
2. Scheckkarte
3. Reisescheck
4. elektronisches Geld
5. Kreditkarte
6. Überweisungssystem

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Präpositionen

Σε αυτή την άσκηση, θα μάθετε τη σωστή χρήση των προθέσεων και πως αυτές συντάσσονται (Δοτική, Αιτιατική).
Συμπληρώστε τα κενά.

In dieser Aufgabe werden Sie die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ richtig zu benutzen lernen. Füllen Sie die Lücken mit dem richtigen Fragewort aus.

Übung 1

Ergänzen Sie das Fragewort


1. ___________ fährst du in den Ferien? - Nach Griechenland.

2. ___________ liegt Kiel? - Im Norden von Deutschland.

3. ___________ gehst du heute Nachmittag? - Auf den Sportplatz.

4.
___________ möchtest du fahren? - In die Schweiz.

5. ___________ fliegt dein Vater? - In die USA.

6.
___________ ist Italien? - Im Süden von Europa.

7. ___________ gehst du? - Ins Kino.

8.
___________ fährst du? - Nach Hause.

9.
___________ wohnst du? - In Köln.

10. ___________ machst du heute? - Ich gehe ins Theater.

11. ___________ kommst du? - Aus Italien.

12. ___________ möchtest du gehen? - Zu Oma.

Καλώς ορίσατε στο Blog για τη διδασκαλία των Γερμανικών

Το ιστολόγιο που βρισκόσαστε δημιουργήθηκε με αφορμή την πτυχιακή μου εργασία στο τμήμα της Γερμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να δείξει τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας. Ελπίζω στη συμμετοχή όλων σας.

Willkommen ins Blog für die Didaktik des Deutschen

Anlass der Konstruktion dieses Blog ist meine Diplomarbeit im Bereich der Germanistik an der Universität Athen, mit dem Ziel der Didaktik des Deutschen. Ich hoffe auf die Teilnahme aller für seine Verwertung.